ΜΠΥΡΕΣ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΜΑΜΟΣ (500ml)

4,60

ΒΕΡΓΙΝΑ LAGER (500ml) (Μακεδονίας)

3,80

ALFA (500ml)

4,30

FIX (500ml)

4,00

HEINEKEN (500ml)

4,80

KAISER (500ml)

5,00

ALFA Χωρίς Αλκοόλ (500ml)

4,30

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ (250ml)

2,70

ΣΟΔΑ ΣΟΥΡΩΤΗ (240ml)

2,60

ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 1 lt

1,50

Ο Χώρος προσφέρεται για Εκδηλώσεις και Επαγγελματικά Γεύματα.

Γάμοι - Βαπτίσεις - Επαγγελματικά Γεύματα

6 ημέρες την εβδομάδα μεσημέρι-βράδυ και την Κυριακή βράδυ που είμαστε κλειστά διατίθεται η αίθουσα αποκλειστικά για μέχρι 130 άτομα.