ΜΠΥΡΕΣ

Amstel  330ml

1,80

VIOS 5 Ελληνική μπύρα 5 δημητριακών

2,40

Erdinger Weiss 330ml

3,15

Amstel Bock premium dark 330ml

2,80

Amstel Free

2,10

Hainiken (330ml)

2,30

Vergina Red 330ml

2,30